ხელმისაწვდომი კურსები

Strategic Management

კატეგორია: Miscellaneous
 • მასწავლებელი: Nana Aburjanidze
 • მასწავლებელი: Jaba Bokuchava
 • მასწავლებელი: Anna Keshelashvili
 • მასწავლებელი: Nino Makhviladze
 • მასწავლებელი: George Sharashidze
 • მასწავლებელი: Tea Tabagari

Effective management

კატეგორია: Miscellaneous
 • მასწავლებელი: Nino Japiashvili
 • მასწავლებელი: Nino Shoshitaishvili

Strategic Management 2022

კატეგორია: Miscellaneous
 • მასწავლებელი: Nana Aburjanidze
 • მასწავლებელი: George Sharashidze
 • მასწავლებელი: Nino Shoshitaishvili
 • მასწავლებელი: Tea Tabagari

Effective management 2022

კატეგორია: Miscellaneous
 • მასწავლებელი: Anna Keshelashvili

სტრატეგიული მენეჯმენტი 2022

კატეგორია: Miscellaneous
 • მასწავლებელი: Nana Aburjanidze
 • მასწავლებელი: George Sharashidze
 • მასწავლებელი: Nino Shoshitaishvili
 • მასწავლებელი: Tea Tabagari