ხელმისაწვდომი კურსები

სტრატეგიული მენეჯმენტი და მდგრადობა

კატეგორია: Miscellaneous
  • მასწავლებელი: Nana Aburjanidze
  • მასწავლებელი: Jaba Bokuchava
  • მასწავლებელი: George Sharashidze
  • მასწავლებელი: Tea Tabagari

ციფრული მედია და მარკეტინგი

კატეგორია: Miscellaneous
  • მასწავლებელი: Jaba Bokuchava
  • მასწავლებელი: Saba Chikhladze
  • მასწავლებელი: Mirian Jugheli

ორგანიზაციის ეფექტური მართვა

კატეგორია: Miscellaneous
  • ექსპერტი: Nino Japiashvili
  • ექსპერტი: Nino Shoshitaishvili